[U-Boot-Users] Patch: Add USB OHCI support for MPC8220 - part 2

TsiChung Liew Tsi-Chung.Liew at freescale.com
Fri May 11 04:54:52 CEST 2007


- USB Ohci support

Regards,
TsiChung Liew

Signed-off by: TsiChung Liew<Tsi-Chung.Liew at freescale.com>

+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/* td done list */
+static int dl_done_list(ohci_t * ohci, td_t * td_list)
+{
+	td_t *td_list_next = NULL;
+	ed_t *ed;
+	int cc = 0;
+	int stat = 0xff;
+	/* urb_t *urb; */
+	urb_priv_t *lurb_priv;
+	__u32 tdINFO, edHeadP, edTailP;
+
+	while (td_list) {
+		td_list_next = td_list->next_dl_td;
+
+		lurb_priv = &urb_priv;
+		tdINFO = ohci_cpu_to_le32(td_list->hwINFO);
+
+		ed = td_list->ed;
+
+		dl_transfer_length(td_list);
+
+		/* error code of transfer */
+		cc = TD_CC_GET(tdINFO);
+		if (++(lurb_priv->td_cnt) == lurb_priv->length) {
+			if ((ed->state & (ED_OPER | ED_UNLINK))
+			  && (lurb_priv->state != URB_DEL)) {
+				dbg("ConditionCode %#x", cc);
+				stat = cc_to_error[cc];
+			}
+		}
+
+		if (ed->state != ED_NEW) {
+			edHeadP = ohci_cpu_to_le32(ed->hwHeadP) & 0xfffffff0;
+			edTailP = ohci_cpu_to_le32(ed->hwTailP);
+
+			/* unlink eds if they are not busy */
+			if ((edHeadP == edTailP) && (ed->state == ED_OPER))
+				ep_unlink(ohci, ed);
+		}
+
+		td_list = td_list_next;
+	}
+	return stat;
+}
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*
+ * Virtual Root Hub
+
*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/* Device descriptor */
+static __u8 root_hub_dev_des[] = {
+	0x12,			/*   __u8 bLength; */
+	0x01,			/*   __u8 bDescriptorType; Device */
+	0x10,			/*   __u16 bcdUSB; v1.1 */
+	0x01,
+	0x09,			/*   __u8 bDeviceClass; HUB_CLASSCODE */
+	0x00,			/*   __u8 bDeviceSubClass; */
+	0x00,			/*   __u8 bDeviceProtocol; */
+	0x08,			/*   __u8 bMaxPacketSize0; 8 Bytes */
+	0x00,			/*   __u16 idVendor; */
+	0x00,
+	0x00,			/*   __u16 idProduct; */
+	0x00,
+	0x00,			/*   __u16 bcdDevice; */
+	0x00,
+	0x00,			/*   __u8 iManufacturer; */
+	0x01,			/*   __u8 iProduct; */
+	0x00,			/*   __u8 iSerialNumber; */
+	0x01			/*   __u8 bNumConfigurations; */
+};
+
+/* Configuration descriptor */
+static __u8 root_hub_config_des[] = {
+	0x09,			/*   __u8 bLength; */
+	0x02,			/*   __u8 bDescriptorType; Configuration */
+	0x19,			/*   __u16 wTotalLength; */
+	0x00,
+	0x01,			/*   __u8 bNumInterfaces; */
+	0x01,			/*   __u8 bConfigurationValue; */
+	0x00,			/*   __u8 iConfiguration; */
+	0x40,			/*   __u8 bmAttributes;
+				  Bit 7: Bus-powered, 6: Self-powered, 5 Remote-wakwup, 4..0:
resvd */
+	0x00,			/*   __u8 MaxPower; */
+
+	/* interface */
+	0x09,			/*   __u8 if_bLength; */
+	0x04,			/*   __u8 if_bDescriptorType; Interface */
+	0x00,			/*   __u8 if_bInterfaceNumber; */
+	0x00,			/*   __u8 if_bAlternateSetting; */
+	0x01,			/*   __u8 if_bNumEndpoints; */
+	0x09,			/*   __u8 if_bInterfaceClass; HUB_CLASSCODE */
+	0x00,			/*   __u8 if_bInterfaceSubClass; */
+	0x00,			/*   __u8 if_bInterfaceProtocol; */
+	0x00,			/*   __u8 if_iInterface; */
+
+	/* endpoint */
+	0x07,			/*   __u8 ep_bLength; */
+	0x05,			/*   __u8 ep_bDescriptorType; Endpoint */
+	0x81,			/*   __u8 ep_bEndpointAddress; IN Endpoint 1 */
+	0x03,			/*   __u8 ep_bmAttributes; Interrupt */
+	0x02,			/*   __u16 ep_wMaxPacketSize; ((MAX_ROOT_PORTS + 1) / 8 */
+	0x00,
+	0xff			/*   __u8 ep_bInterval; 255 ms */
+};
+
+static unsigned char root_hub_str_index0[] = {
+	0x04,			/* __u8 bLength; */
+	0x03,			/* __u8 bDescriptorType; String-descriptor */
+	0x09,			/* __u8 lang ID */
+	0x04,			/* __u8 lang ID */
+};
+
+static unsigned char root_hub_str_index1[] = {
+	28,			/* __u8 bLength; */
+	0x03,			/* __u8 bDescriptorType; String-descriptor */
+	'O',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'H',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'C',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'I',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	' ',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'R',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'o',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'o',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	't',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	' ',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'H',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'u',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+	'b',			/* __u8 Unicode */
+	0,			/* __u8 Unicode */
+};
+
+/* Hub class-specific descriptor is constructed dynamically */
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+#define OK(x)        len = (x); break
+
+#ifdef DEBUG
+#define WR_RH_STAT(x)    {info("WR:status %#8x", (x));writel((x), \
+               &gohci.regs->roothub.status);}
+#define WR_RH_PORTSTAT(x)  {info("WR:portstatus[%d] %#8x", wIndex-1,
(x)); \
+               writel((x), &gohci.regs-
>roothub.portstatus[wIndex-1]);}
+#else
+#define WR_RH_STAT(x)    writel((x), &gohci.regs->roothub.status)
+#define WR_RH_PORTSTAT(x)  writel((x), &gohci.regs->roothub.portstatus
[wIndex-1])
+#endif
+#define RD_RH_STAT     roothub_status(&gohci)
+#define RD_RH_PORTSTAT   roothub_portstatus(&gohci,wIndex-1)
+
+/* request to virtual root hub */
+
+int rh_check_port_status(ohci_t * controller)
+{
+	__u32 temp, ndp, i;
+	int res;
+
+	res = -1;
+	temp = roothub_a(controller);
+	ndp = (temp & RH_A_NDP);
+
+	for (i = 0; i < ndp; i++) {
+		temp = roothub_portstatus(controller, i);
+		/* check for a device disconnect */
+		if (((temp & (RH_PS_PESC | RH_PS_CSC)) ==
+		   (RH_PS_PESC | RH_PS_CSC)) && ((temp & RH_PS_CCS) == 0)) {
+			res = i;
+			break;
+		}
+	}
+	return res;
+}
+
+static int ohci_submit_rh_msg(struct usb_device *dev, unsigned long
pipe,
+			   void *buffer, int transfer_len,
+			   struct devrequest *cmd)
+{
+	void *data = buffer;
+	int leni = transfer_len;
+	int len = 0;
+	int stat = 0;
+	__u32 datab[4];
+	__u8 *data_buf = (__u8 *) datab;
+	__u16 bmRType_bReq;
+	__u16 wValue;
+	__u16 wIndex;
+	__u16 wLength;
+
+#ifdef DEBUG
+	urb_priv.actual_length = 0;
+	pkt_print(dev, pipe, buffer, transfer_len, cmd, "SUB(rh)",
+		 usb_pipein(pipe));
+#endif
+	if ((pipe & PIPE_INTERRUPT) == PIPE_INTERRUPT) {
+		info("Root-Hub submit IRQ: NOT implemented");
+		return 0;
+	}
+
+	bmRType_bReq = cmd->requesttype | (cmd->request << 8);
+	wValue = m16_swap(cmd->value);
+	wIndex = m16_swap(cmd->index);
+	wLength = m16_swap(cmd->length);
+
+	info("Root-Hub: adr: %2x cmd(%1x): %08x %04x %04x %04x",
+	   dev->devnum, 8, bmRType_bReq, wValue, wIndex, wLength);
+
+	switch (bmRType_bReq) {
+		/* Request Destination:
+		  without flags: Device,
+		  RH_INTERFACE: interface,
+		  RH_ENDPOINT: endpoint,
+		  RH_CLASS means HUB here,
+		  RH_OTHER | RH_CLASS   almost ever means HUB_PORT here
+		 */
+
+	case RH_GET_STATUS:
+		*(__u16 *) data_buf = m16_swap(1);
+		OK(2);
+	case RH_GET_STATUS | RH_INTERFACE:
+		*(__u16 *) data_buf = m16_swap(0);
+		OK(2);
+	case RH_GET_STATUS | RH_ENDPOINT:
+		*(__u16 *) data_buf = m16_swap(0);
+		OK(2);
+	case RH_GET_STATUS | RH_CLASS:
+		*(__u32 *) data_buf = m32_swap(RD_RH_STAT &
+					    ~(RH_HS_CRWE | RH_HS_DRWE));
+		OK(4);
+	case RH_GET_STATUS | RH_OTHER | RH_CLASS:
+		*(__u32 *) data_buf = m32_swap(RD_RH_PORTSTAT);
+		OK(4);
+
+	case RH_CLEAR_FEATURE | RH_ENDPOINT:
+		switch (wValue) {
+		case (RH_ENDPOINT_STALL):
+			OK(0);
+		}
+		break;
+
+	case RH_CLEAR_FEATURE | RH_CLASS:
+		switch (wValue) {
+		case RH_C_HUB_LOCAL_POWER:
+			OK(0);
+		case (RH_C_HUB_OVER_CURRENT):
+			WR_RH_STAT(RH_HS_OCIC);
+			OK(0);
+		}
+		break;
+
+	case RH_CLEAR_FEATURE | RH_OTHER | RH_CLASS:
+		switch (wValue) {
+		case (RH_PORT_ENABLE):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_CCS);
+			OK(0);
+		case (RH_PORT_SUSPEND):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_POCI);
+			OK(0);
+		case (RH_PORT_POWER):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_LSDA);
+			OK(0);
+		case (RH_C_PORT_CONNECTION):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_CSC);
+			OK(0);
+		case (RH_C_PORT_ENABLE):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_PESC);
+			OK(0);
+		case (RH_C_PORT_SUSPEND):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_PSSC);
+			OK(0);
+		case (RH_C_PORT_OVER_CURRENT):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_OCIC);
+			OK(0);
+		case (RH_C_PORT_RESET):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_PRSC);
+			OK(0);
+		}
+		break;
+
+	case RH_SET_FEATURE | RH_OTHER | RH_CLASS:
+		switch (wValue) {
+		case (RH_PORT_SUSPEND):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_PSS);
+			OK(0);
+		case (RH_PORT_RESET):	/* BUG IN HUP CODE ******** */
+			if (RD_RH_PORTSTAT & RH_PS_CCS)
+				WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_PRS);
+			OK(0);
+		case (RH_PORT_POWER):
+			WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_PPS);
+			OK(0);
+		case (RH_PORT_ENABLE):	/* BUG IN HUP CODE ******** */
+			if (RD_RH_PORTSTAT & RH_PS_CCS)
+				WR_RH_PORTSTAT(RH_PS_PES);
+			OK(0);
+		}
+		break;
+
+	case RH_SET_ADDRESS:
+		gohci.rh.devnum = wValue;
+		OK(0);
+
+	case RH_GET_DESCRIPTOR:
+		switch ((wValue & 0xff00) >> 8) {
+		case (0x01):	/* device descriptor */
+			len = min_t(unsigned int,
+				  leni,
+				  min_t(unsigned int,
+					 sizeof(root_hub_dev_des), wLength));
+			data_buf = root_hub_dev_des;
+			OK(len);
+		case (0x02):	/* configuration descriptor */
+			len = min_t(unsigned int,
+				  leni,
+				  min_t(unsigned int,
+					 sizeof(root_hub_config_des),
+					 wLength));
+			data_buf = root_hub_config_des;
+			OK(len);
+		case (0x03):	/* string descriptors */
+			if (wValue == 0x0300) {
+				len = min_t(unsigned int,
+					  leni,
+					  min_t(unsigned int,
+						 sizeof(root_hub_str_index0),
+						 wLength));
+				data_buf = root_hub_str_index0;
+				OK(len);
+			}
+
+			if (wValue == 0x0301) {
+				len = min_t(unsigned int,
+					  leni,
+					  min_t(unsigned int,
+						 sizeof(root_hub_str_index1),
+						 wLength));
+				data_buf = root_hub_str_index1;
+				OK(len);
+			}
+		default:
+			stat = USB_ST_STALLED;
+		}
+		break;
+
+	case RH_GET_DESCRIPTOR | RH_CLASS:
+		{
+			__u32 temp = roothub_a(&gohci);
+
+			data_buf[0] = 9;	/* min length; */
+			data_buf[1] = 0x29;
+			data_buf[2] = temp & RH_A_NDP;
+			data_buf[3] = 0;
+
+			if (temp & RH_A_PSM)	/* per-port power switching? */
+				data_buf[3] |= 0x1;
+
+			if (temp & RH_A_NOCP)	/* no overcurrent reporting? */
+				data_buf[3] |= 0x10;
+			else if (temp & RH_A_OCPM)	/* per-port overcurrent reporting? */
+				data_buf[3] |= 0x8;
+
+			/* corresponds to data_buf[4-7] */
+			datab[1] = 0;
+			data_buf[5] = (temp & RH_A_POTPGT) >> 24;
+			temp = roothub_b(&gohci);
+			data_buf[7] = temp & RH_B_DR;
+
+			if (data_buf[2] < 7)
+				data_buf[8] = 0xff;
+			else {
+				data_buf[0] += 2;
+				data_buf[8] = (temp & RH_B_DR) >> 8;
+				data_buf[10] = data_buf[9] = 0xff;
+			}
+
+			len = min_t(unsigned int, leni,
+				  min_t(unsigned int, data_buf[0], wLength));
+			OK(len);
+		}
+
+	case RH_GET_CONFIGURATION:
+		*(__u8 *) data_buf = 0x01;
+		OK(1);
+
+	case RH_SET_CONFIGURATION:
+		WR_RH_STAT(0x10000);
+		OK(0);
+
+	default:
+		dbg("unsupported root hub command");
+		stat = USB_ST_STALLED;
+	}
+
+#ifdef	DEBUG
+	ohci_dump_roothub(&gohci, 1);
+#endif
+
+	len = min_t(int, len, leni);
+
+	if (data != data_buf)
+		memcpy(data, data_buf, len);
+
+	dev->act_len = len;
+	dev->status = stat;
+
+#ifdef DEBUG
+	if (transfer_len)
+		urb_priv.actual_length = transfer_len;
+	pkt_print(dev, pipe, buffer, transfer_len, cmd, "RET(rh)",
+		 0 /*usb_pipein(pipe) */ );
+#endif
+
+	return stat;
+}
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/* common code for handling submit messages - used for all but root hub
*/
+/* accesses. */
+int submit_common_msg(struct usb_device *dev, unsigned long pipe, void
*buffer,
+		   int transfer_len, struct devrequest *setup, int interval)
+{
+	int stat = 0;
+	int maxsize = usb_maxpacket(dev, pipe);
+	int timeout;
+
+	/* device pulled? Shortcut the action. */
+	if (devgone == dev) {
+		dev->status = USB_ST_CRC_ERR;
+		return 0;
+	}
+#ifdef DEBUG
+	urb_priv.actual_length = 0;
+	pkt_print(dev, pipe, buffer, transfer_len, setup, "SUB",
+		 usb_pipein(pipe));
+#endif
+	if (!maxsize) {
+		err("submit_common_message: pipesize for pipe %lx is zero",
+		  pipe);
+		return -1;
+	}
+
+	if (sohci_submit_job(dev, pipe, buffer, transfer_len, setup, interval)
<
+	  0) {
+		err("sohci_submit_job failed");
+		return -1;
+	}
+
+	/* allow more time for a BULK device to react - some are slow */
+#define BULK_TO	 5000		/* timeout in milliseconds */
+	if (usb_pipetype(pipe) == PIPE_BULK)
+		timeout = BULK_TO;
+	else
+		timeout = 100;
+
+	/* wait for it to complete */
+	for (;;) {
+		/* check whether the controller is done */
+		stat = hc_interrupt();
+		if (stat < 0) {
+			stat = USB_ST_CRC_ERR;
+			break;
+		}
+
+		if (stat >= 0 && stat < 0xff) {
+			/* 0xff is returned for an SF-interrupt */
+			break;
+		}
+
+		if (--timeout)
+			wait_ms(1);
+		else {
+			err("CTL:TIMEOUT ");
+			stat = USB_ST_CRC_ERR;
+			break;
+		}
+	}
+
+	/* we got an Root Hub Status Change interrupt */
+	if (got_rhsc) {
+#ifdef DEBUG
+		ohci_dump_roothub(&gohci, 1);
+#endif
+		got_rhsc = 0;
+		/* abuse timeout */
+		timeout = rh_check_port_status(&gohci);
+		if (timeout >= 0) {
+			/*
+			 * XXX
+			 * This is potentially dangerous because it assumes
+			 * that only one device is ever plugged in!
+			 */
+			devgone = dev;
+		}
+	}
+
+	dev->status = stat;
+	dev->act_len = transfer_len;
+
+#ifdef DEBUG
+	pkt_print(dev, pipe, buffer, transfer_len, setup, "RET(ctlr)",
+		 usb_pipein(pipe));
+#endif
+
+	/* free TDs in urb_priv */
+	urb_free_priv(&urb_priv);
+	return 0;
+}
+
+/* submit routines called from usb.c */
+int submit_bulk_msg(struct usb_device *dev, unsigned long pipe, void
*buffer,
+		  int transfer_len)
+{
+	info("submit_bulk_msg");
+	return submit_common_msg(dev, pipe, buffer, transfer_len, NULL, 0);
+}
+
+int submit_control_msg(struct usb_device *dev, unsigned long pipe, void
*buffer,
+		    int transfer_len, struct devrequest *setup)
+{
+	int maxsize = usb_maxpacket(dev, pipe);
+
+	info("submit_control_msg");
+#ifdef DEBUG
+	urb_priv.actual_length = 0;
+	pkt_print(dev, pipe, buffer, transfer_len, setup, "SUB",
+		 usb_pipein(pipe));
+#endif
+	if (!maxsize) {
+		err("submit_control_message: pipesize for pipe %lx is zero",
+		  pipe);
+		return -1;
+	}
+
+	if (((pipe >> 8) & 0x7f) == gohci.rh.devnum) {
+		gohci.rh.dev = dev;
+		/* root hub - redirect */
+		return ohci_submit_rh_msg(dev, pipe, buffer, transfer_len,
+					 setup);
+	}
+
+	return submit_common_msg(dev, pipe, buffer, transfer_len, setup, 0);
+}
+
+int submit_int_msg(struct usb_device *dev, unsigned long pipe, void
*buffer,
+		  int transfer_len, int interval)
+{
+	info("submit_int_msg");
+	return -1;
+}
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*
+ * HC functions
+
*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/* reset the HC and BUS */
+
+static int hc_reset(ohci_t * ohci)
+{
+	int timeout = 30;
+	int smm_timeout = 50;	/* 0,5 sec */
+
+	if (readl(&ohci->regs->control) & OHCI_CTRL_IR) {	/* SMM owns the HC
*/
+		writel(OHCI_OCR, &ohci->regs->cmdstatus);	/* request ownership */
+		info("USB HC TakeOver from SMM");
+
+		while (readl(&ohci->regs->control) & OHCI_CTRL_IR) {
+			wait_ms(10);
+			if (--smm_timeout == 0) {
+				err("USB HC TakeOver failed!");
+				return -1;
+			}
+		}
+	}
+
+	/* Disable HC interrupts */
+	writel(OHCI_INTR_MIE, &ohci->regs->intrdisable);
+
+	dbg("USB HC reset_hc usb-%s: ctrl = 0x%X ;",
+	  ohci->slot_name, readl(&ohci->regs->control));
+
+	/* Reset USB (needed by some controllers) */
+	ohci->hc_control = 0;
+	writel(ohci->hc_control, &ohci->regs->control);
+
+	/* HC Reset requires max 10 us delay */
+	writel(OHCI_HCR, &ohci->regs->cmdstatus);
+
+	while ((readl(&ohci->regs->cmdstatus) & OHCI_HCR) != 0) {
+		if (--timeout == 0) {
+			err("USB HC reset timed out!");
+			return -1;
+		}
+		udelay(1);
+	}
+	return 0;
+}
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/* Start an OHCI controller, set the BUS operational
+ * enable interrupts
+ * connect the virtual root hub */
+
+static int hc_start(ohci_t * ohci)
+{
+	__u32 mask;
+	unsigned int fminterval;
+
+	ohci->disabled = 1;
+
+	/* Tell the controller where the control and bulk lists are
+	 * The lists are empty now. */
+
+	writel(0, &ohci->regs->ed_controlhead);
+	writel(0, &ohci->regs->ed_bulkhead);
+
+	writel((__u32) ohci->hcca, &ohci->regs->hcca);	/* a reset clears this
*/
+
+	fminterval = 0x2edf;
+	writel((fminterval * 9) / 10, &ohci->regs->periodicstart);
+	fminterval |= ((((fminterval - 210) * 6) / 7) << 16);
+	writel(fminterval, &ohci->regs->fminterval);
+	writel(0x628, &ohci->regs->lsthresh);
+
+	/* start controller operations */
+	ohci->hc_control = OHCI_CONTROL_INIT | OHCI_USB_OPER;
+	ohci->disabled = 0;
+	writel(ohci->hc_control, &ohci->regs->control);
+
+	/* disable all interrupts */
+	mask = (OHCI_INTR_SO | OHCI_INTR_WDH | OHCI_INTR_SF | OHCI_INTR_RD |
+		OHCI_INTR_UE | OHCI_INTR_FNO | OHCI_INTR_RHSC |
+		OHCI_INTR_OC | OHCI_INTR_MIE);
+	writel(mask, &ohci->regs->intrdisable);
+	/* clear all interrupts */
+	mask &= ~OHCI_INTR_MIE;
+	writel(mask, &ohci->regs->intrstatus);
+	/* Choose the interrupts we care about now - but w/o MIE */
+	mask = OHCI_INTR_RHSC | OHCI_INTR_UE | OHCI_INTR_WDH | OHCI_INTR_SO;
+	writel(mask, &ohci->regs->intrenable);
+
+#ifdef	OHCI_USE_NPS
+	/* required for AMD-756 and some Mac platforms */
+	writel((roothub_a(ohci) | RH_A_NPS) & ~RH_A_PSM,
+	    &ohci->regs->roothub.a);
+	writel(RH_HS_LPSC, &ohci->regs->roothub.status);
+#endif				/* OHCI_USE_NPS */
+
+#define mdelay(n) ({unsigned long msec=(n); while (msec--) udelay
(1000);})
+	/* POTPGT delay is bits 24-31, in 2 ms units. */
+	mdelay((roothub_a(ohci) >> 23) & 0x1fe);
+
+	/* connect the virtual root hub */
+	ohci->rh.devnum = 0;
+
+	return 0;
+}
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/* an interrupt happens */
+
+static int hc_interrupt(void)
+{
+	ohci_t *ohci = &gohci;
+	struct ohci_regs *regs = ohci->regs;
+	int ints;
+	int stat = -1;
+
+	if ((ohci->hcca->done_head != 0)
+	  && !(ohci_cpu_to_le32(ohci->hcca->done_head) & 0x01))
+		ints = OHCI_INTR_WDH;
+	else
+		ints = readl(&regs->intrstatus);
+
+	/* dbg("Interrupt: %x frame: %x", ints, le16_to_cpu (ohci->hcca-
>frame_no)); */
+
+	if (ints & OHCI_INTR_RHSC)
+		got_rhsc = 1;
+
+	if (ints & OHCI_INTR_UE) {
+		ohci->disabled++;
+		err("OHCI Unrecoverable Error, controller usb-%s disabled",
+		  ohci->slot_name);
+		/* e.g. due to PCI Master/Target Abort */
+
+#ifdef	DEBUG
+		ohci_dump(ohci, 1);
+#endif
+		/* FIXME: be optimistic, hope that bug won't repeat often. */
+		/* Make some non-interrupt context restart the controller. */
+		/* Count and limit the retries though; either hardware or */
+		/* software errors can go forever... */
+		hc_reset(ohci);
+		return -1;
+	}
+
+	if (ints & OHCI_INTR_WDH) {
+		writel(OHCI_INTR_WDH, &regs->intrdisable);
+		stat = dl_done_list(&gohci, dl_reverse_done_list(&gohci));
+		writel(OHCI_INTR_WDH, &regs->intrenable);
+	}
+
+	if (ints & OHCI_INTR_SO) {
+		dbg("USB Schedule overrun\n");
+		writel(OHCI_INTR_SO, &regs->intrenable);
+		stat = -1;
+	}
+
+	/* FIXME: this assumes SOF (1/ms) interrupts don't get lost... */
+	if (ints & OHCI_INTR_SF) {
+		unsigned int frame = ohci_cpu_to_le16(ohci->hcca->frame_no) & 1;
+		writel(OHCI_INTR_SF, &regs->intrdisable);
+
+		if (ohci->ed_rm_list[frame] != NULL)
+			writel(OHCI_INTR_SF, &regs->intrenable);
+
+		stat = 0xff;
+	}
+
+	writel(ints, &regs->intrstatus);
+	return stat;
+}
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/* De-allocate all resources.. */
+
+static void hc_release_ohci(ohci_t * ohci)
+{
+	dbg("USB HC release ohci usb-%s", ohci->slot_name);
+
+	if (!ohci->disabled)
+		hc_reset(ohci);
+}
+
+/*-------------------------------------------------------------------------*/
+
+/*
+ * low level initalisation routine, called from usb.c
+ */
+static char ohci_inited = 0;
+
+int usb_lowlevel_init(void)
+{
+	/* Set the USB VBus                       */
+	*(vu_long *) (CFG_FPGA_BASE + 0x08) |= 0x00000060;
+
+	memset(&gohci, 0, sizeof(ohci_t));
+	memset(&urb_priv, 0, sizeof(urb_priv_t));
+
+	/* align the storage */
+	if ((__u32) & ghcca[0] & 0xff) {
+		err("HCCA not aligned!!");
+		return -1;
+	}
+	phcca = &ghcca[0];
+	info("aligned ghcca %p", phcca);
+	memset(&ohci_dev, 0, sizeof(struct ohci_device));
+
+	if ((__u32) & ohci_dev.ed[0] & 0x7) {
+		err("EDs not aligned!!");
+		return -1;
+	}
+	memset(gtd, 0, sizeof(td_t) * (NUM_TD + 1));
+	if ((__u32) gtd & 0x7) {
+		err("TDs not aligned!!");
+		return -1;
+	}
+	ptd = gtd;
+	gohci.hcca = phcca;
+	memset(phcca, 0, sizeof(struct ohci_hcca));
+
+	gohci.disabled = 1;
+	gohci.sleeping = 0;
+	gohci.irq = -1;
+	gohci.regs = (struct ohci_regs *)MMAP_USBH;
+
+	gohci.flags = 0;
+	gohci.slot_name = "mpc8220";
+
+	if (hc_reset(&gohci) < 0) {
+		hc_release_ohci(&gohci);
+		return -1;
+	}
+
+	if (hc_start(&gohci) < 0) {
+		err("can't start usb-%s", gohci.slot_name);
+		hc_release_ohci(&gohci);
+		return -1;
+	}
+#ifdef	DEBUG
+	ohci_dump(&gohci, 1);
+#endif
+	ohci_inited = 1;
+	return 0;
+}
+
+int usb_lowlevel_stop(void)
+{
+	/* this gets called really early - before the controller has */
+	/* even been initialized! */
+	if (!ohci_inited)
+		return 0;
+	/* TODO release any interrupts, etc. */
+	/* call hc_release_ohci() here ? */
+	hc_reset(&gohci);
+	return 0;
+}
+
+#endif				/* CONFIG_USB_OHCI */

More information about the U-Boot mailing list