[PATCH 10/10] stm32mp: stm32prog: handle dfu error

Patrick Delaunay patrick.delaunay at foss.st.com
Tue May 18 15:12:13 CEST 2021


Handle DFU stack error in STM32CubeProgrammer protocol.

Signed-off-by: Patrick Delaunay <patrick.delaunay at foss.st.com>
---

 arch/arm/mach-stm32mp/cmd_stm32prog/stm32prog.c | 14 ++++++++++++++
 1 file changed, 14 insertions(+)

diff --git a/arch/arm/mach-stm32mp/cmd_stm32prog/stm32prog.c b/arch/arm/mach-stm32mp/cmd_stm32prog/stm32prog.c
index ab687c272d..f7c93a1298 100644
--- a/arch/arm/mach-stm32mp/cmd_stm32prog/stm32prog.c
+++ b/arch/arm/mach-stm32mp/cmd_stm32prog/stm32prog.c
@@ -1783,3 +1783,17 @@ void dfu_initiated_callback(struct dfu_entity *dfu)
 		log_debug("dfu offset = 0x%llx\n", dfu->offset);
 	}
 }
+
+void dfu_error_callback(struct dfu_entity *dfu, const char *msg)
+{
+	struct stm32prog_data *data = stm32prog_data;
+
+	if (!stm32prog_data)
+		return;
+
+	if (!stm32prog_data->cur_part)
+		return;
+
+	if (dfu->alt == stm32prog_data->cur_part->alt_id)
+		stm32prog_err(msg);
+}
-- 
2.17.1More information about the U-Boot mailing list