[U-Boot] [PATCH] mxs_spi: Return proper timeout error

Marek Vasut marek.vasut at gmail.com
Mon Mar 19 04:40:17 CET 2012


Dear Fabio Estevam,

> Instead of returning -1, it is preferred to return -ETIMEDOUT in case of
> timeouts.
> 
> Signed-off-by: Fabio Estevam <fabio.estevam at freescale.com>
> ---
> drivers/spi/mxs_spi.c |  6 +++---
> 1 files changed, 3 insertions(+), 3 deletions(-)
> 
> diff --git a/drivers/spi/mxs_spi.c b/drivers/spi/mxs_spi.c
> index adb9ca8..4e6f14e 100644
> --- a/drivers/spi/mxs_spi.c
> +++ b/drivers/spi/mxs_spi.c
> @@ -162,7 +162,7 @@ int spi_xfer(struct spi_slave *slave, unsigned int
> bitlen, if (mx28_wait_mask_set(&ssp_regs->hw_ssp_ctrl0_reg,
> 			SSP_CTRL0_RUN, MXS_SPI_MAX_TIMEOUT)) {
> 			printf("MXS SPI: Timeout waiting for start\n");
> -			return -1;
> +			return -ETIMEDOUT;
> 		}
> 
> 		if (tx)
> @@ -174,7 +174,7 @@ int spi_xfer(struct spi_slave *slave, unsigned int
> bitlen, if (mx28_wait_mask_clr(&ssp_regs->hw_ssp_status_reg,
> 				SSP_STATUS_FIFO_EMPTY, MXS_SPI_MAX_TIMEOUT)) {
> 				printf("MXS SPI: Timeout waiting for data\n");
> -				return -1;
> +				return -ETIMEDOUT;
> 			}
> 
> 			*rx = readl(&ssp_regs->hw_ssp_data);
> @@ -184,7 +184,7 @@ int spi_xfer(struct spi_slave *slave, unsigned int
> bitlen, if (mx28_wait_mask_clr(&ssp_regs->hw_ssp_ctrl0_reg,
> 			SSP_CTRL0_RUN, MXS_SPI_MAX_TIMEOUT)) {
> 			printf("MXS SPI: Timeout waiting for finish\n");
> -			return -1;
> +			return -ETIMEDOUT;
> 		}
> 	}

Acked-by: Marek Vasut <marex at denx.de>

Best regards,
Marek Vasut


More information about the U-Boot mailing list