[PATCH v3 09/17] efi_loader: secure boot flag

Heinrich Schuchardt xypron.glpk at gmx.de
Wed Jul 8 18:29:28 CEST 2020


In audit mode the UEFI variable SecureBoot is set to zero but the
efi_secure_boot flag is set to true.

The efi_secure_boot flag should match the UEFIvariable SecureBoot.

Signed-off-by: Heinrich Schuchardt <xypron.glpk at gmx.de>
---
 lib/efi_loader/efi_variable.c | 8 ++------
 1 file changed, 2 insertions(+), 6 deletions(-)

diff --git a/lib/efi_loader/efi_variable.c b/lib/efi_loader/efi_variable.c
index b84b86672a..f8a50bb1be 100644
--- a/lib/efi_loader/efi_variable.c
+++ b/lib/efi_loader/efi_variable.c
@@ -190,6 +190,8 @@ static efi_status_t efi_set_secure_state(u8 secure_boot, u8 setup_mode,
 	const u32 attributes_rw = EFI_VARIABLE_BOOTSERVICE_ACCESS |
 				  EFI_VARIABLE_RUNTIME_ACCESS;

+	efi_secure_boot = secure_boot;
+
 	ret = efi_set_variable_int(L"SecureBoot", &efi_global_variable_guid,
 				   attributes_ro, sizeof(secure_boot),
 				   &secure_boot, false);
@@ -240,8 +242,6 @@ static efi_status_t efi_transfer_secure_state(enum efi_secure_mode mode)
 		ret = efi_set_secure_state(1, 0, 0, 1);
 		if (ret != EFI_SUCCESS)
 			goto err;
-
-		efi_secure_boot = true;
 	} else if (mode == EFI_MODE_AUDIT) {
 		ret = efi_set_variable_int(L"PK", &efi_global_variable_guid,
 					   EFI_VARIABLE_BOOTSERVICE_ACCESS |
@@ -253,14 +253,10 @@ static efi_status_t efi_transfer_secure_state(enum efi_secure_mode mode)
 		ret = efi_set_secure_state(0, 1, 1, 0);
 		if (ret != EFI_SUCCESS)
 			goto err;
-
-		efi_secure_boot = true;
 	} else if (mode == EFI_MODE_USER) {
 		ret = efi_set_secure_state(1, 0, 0, 0);
 		if (ret != EFI_SUCCESS)
 			goto err;
-
-		efi_secure_boot = true;
 	} else if (mode == EFI_MODE_SETUP) {
 		ret = efi_set_secure_state(0, 1, 0, 0);
 		if (ret != EFI_SUCCESS)
--
2.27.0More information about the U-Boot mailing list