[BUG] firefly-rk3399 tpl/spl with optee from tag v2020.07 hangs on booting kernel

Piotr Lobacz piotr.lobacz at softgent.com
Thu Nov 18 14:29:18 CET 2021


Hi all,
as in subject when using tpl/spl with u-boot master branch and atf/optee (atf v2.5 and optee 3.15.0) on firefly-rk3399 board causes hang out on booting the kernel. The problem does not persist with optee 3.7.0 and more over, with uboot <=v2020.04 and optee 3.15.0, the problem does not persist either. It gets stuck on:

Starting kernel ...

I/TC: Secondary CPU 1 initializing
I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 2 initializing
I/TC: Secondary CPU 2 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 3 initializing
I/TC: Secondary CPU 3 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 4 initializing
I/TC: Secondary CPU 4 switching to normal world boot
I/TC: Secondary CPU 5 initializing
I/TC: Secondary CPU 5 switching to normal world boot

Let me know how i could debug this issue.

BR
Piotr Lobacz
[Softgent logo]<https://www.softgent.com>

Softgent Sp. z o.o., Budowlanych 31d, 80-298 Gdansk, POLAND

KRS: 0000674406, NIP: 9581679801, REGON: 367090912

www.softgent.com<https://www.softgent.com>

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS 0000674406, Kapitał zakładowy: 25 000,00 zł wpłacony w całości.

Jesteśmy uczestnikiem Programu
RZETELNA Firma
Sprawdź naszą rzetelność na
https://www.rzetelnafirma.pl/F5IA32UW


More information about the U-Boot mailing list