[BUG] firefly-rk3399 tpl/spl with optee from tag v2020.07 hangs on booting kernel

Michael Nazzareno Trimarchi michael at amarulasolutions.com
Thu Nov 18 14:33:44 CET 2021


Hi

On Thu, Nov 18, 2021 at 2:29 PM Piotr Lobacz <piotr.lobacz at softgent.com> wrote:
>
> Hi all,
> as in subject when using tpl/spl with u-boot master branch and atf/optee (atf v2.5 and optee 3.15.0) on firefly-rk3399 board causes hang out on booting the kernel. The problem does not persist with optee 3.7.0 and more over, with uboot <=v2020.04 and optee 3.15.0, the problem does not persist either. It gets stuck on:
>
> Starting kernel ...
>
> I/TC: Secondary CPU 1 initializing
> I/TC: Secondary CPU 1 switching to normal world boot
> I/TC: Secondary CPU 2 initializing
> I/TC: Secondary CPU 2 switching to normal world boot
> I/TC: Secondary CPU 3 initializing
> I/TC: Secondary CPU 3 switching to normal world boot
> I/TC: Secondary CPU 4 initializing
> I/TC: Secondary CPU 4 switching to normal world boot
> I/TC: Secondary CPU 5 initializing
> I/TC: Secondary CPU 5 switching to normal world boot
>

Can you try to bisect uboot?

Michael

> Let me know how i could debug this issue.
>
> BR
> Piotr Lobacz
> [Softgent logo]<https://www.softgent.com>
>
> Softgent Sp. z o.o., Budowlanych 31d, 80-298 Gdansk, POLAND
>
> KRS: 0000674406, NIP: 9581679801, REGON: 367090912
>
> www.softgent.com<https://www.softgent.com>
>
> Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
>
> KRS 0000674406, Kapitał zakładowy: 25 000,00 zł wpłacony w całości.
>
> Jesteśmy uczestnikiem Programu
> RZETELNA Firma
> Sprawdź naszą rzetelność na
> https://www.rzetelnafirma.pl/F5IA32UW-- 
Michael Nazzareno Trimarchi
Co-Founder & Chief Executive Officer
M. +39 347 913 2170
michael at amarulasolutions.com
__________________________________

Amarula Solutions BV
Joop Geesinkweg 125, 1114 AB, Amsterdam, NL
T. +31 (0)85 111 9172
info at amarulasolutions.com
www.amarulasolutions.com


More information about the U-Boot mailing list